JENIS TANAMAN PEPAYA

1) Pepaya Jantan

Pohon pepaya ini memiliki bunga majemuk yang bertangkai panjang dan

bercabang-cabang. Bunga pertama terdapat pada pangkal tangkai. Ciri-ciri bunga

jantan ialah putih/bakal buah yang rundimeter yang tidak berkepala, benang sari

tersusun dengan sempurna.

Baca lebih lanjut

Iklan